A BME-SWETS "ILI"

A SwetScan holland-nemzetközi folyóirat forgalmazó cég a BME Könyvtárral együttmûködve létrehozott egy információs rendszert, a Swets-ILI-t (Integrated Library Informations), amely önálló magyar vállalkozássá lett egy csoport (8-10) nagyobb magyar egyetemnek. Ezek közé tartozik a JATE, sõt bizonyos értelemben az egész UNIVERSITAS.

Költségek?

- az ILI rendszer helyi használatának költségeit az Egyetemi Könyvtár fizeti (éves elõfizetéssel);

- természetesen a használóknak a hazai ill. külföldi másolati és postai költségeket fedezniük kell;

Mire alkalmas az ILI?

- kereshetünk benne folyóiratok magyarországi felelhetõségére, kb. 30.000 folyóirat, periodika (NPA= Nemzeti Periodika Adatbázis);

- kereshetünk benne a Swets rendszerébe meglevõ folyóiratokra, mintegy 13.000-es körbõl, gyakorlatilag minden tudományterületrõl;

- az elõzõ kettõ konkatenációja (összekapcsolt-átjárhatósága) biztosított;

- a 13.000 folyóirat tartalomjegyzéke is fel van dolgozva, Current Contents-szerûen, így tematikus keresés is lehetséges, fõként a cím szavai után, ez ma több mint 5 gigabájt anyagot, 3.5 millió cikket jelent; (ez szintén konkatenálva az elõzõekkel)

Technikai elérhetõség?

- az ILI a BME egyik szerverén fut, ahova hetente, kéthetente töltik le az adatokat; a szerver URL-je: http://delfin.eik.bme.hu/ili-login/

- a rendszer egy html-lapokból álló nagy perl-rendszer;

- eléréséhez valamilyen WWW browser kell, amellyel aztán interaktívan kezelhetõ;

- belepési jelszó nincs, ill. "guest", mert az u-szeged.hu domain kapott engedélyt;

- a rendszer a konzorciumban szereplõ intézmények gépeirõl, esetleg külföldrõl nem elérhetõ;

- a könyvtárközi rész, saját "üzletmenet" miatt, késõbb lehet majd egyedi accountokat is szerezni;

Hogyan használjuk majd mi az ILI-t?

- mindenki az u-szeged.hu domain alatt használhatja saját irodalmazásra ill. folyóirat fellelhetõség keresésére;

- a felhasználók, mint könyvtárközi igényeket továbbíthatják a helyi felelõsnek, amely aztán intézi a könyvtárközi kölcsönzést, ha annak a feltételei egyébként adottak (magyarán az illetõnek van rá pénze valamilyen számlán);

- a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az adott tételt e-mailben föladja a rendszerbõl (ez a könyvtári felelõs, Kokas Károly címére megy) és jelzi hagyományos e-mailben vagy telefonon (4039), hogy gyakorlás vagy rendes igénylés volt-e a kérés, milyen számla terhére kell kifizetni majd stb.