Ktf.: VIII. yyy Szászsebes, 1634. október 31. I. Rákóczi György levele Tolnai István sárospataki paphoz Im egynehány könyvet küldtünk ki, kiket kegyelmed meglátogatván tegyen az többihez.
1.˙Chrysostomi opera graece 6 voluminibus
2.˙Sebastiani monasterius ac prophetas(!), latine et hebraice
3.˙Biblia sancti Hieronimi cum concordantiis veteris et novi testamenti, impressum per Jacobum Sacon
4.˙egy missale
5.˙Istvánfi
6.˙Laurea historia
7.˙Breviarium Romanum
8.˙Juris consultus
9.˙Sanctae Hildegardis vita
10.˙más Missale
11.˙Almanac magistri Joannis de monte regio
12.˙Ordo et ritus Ecclesiae metropolitani Strigoniensis
13.˙Biblia in quarto, régi
14.˙Joannis Cluckeri(!) totius mundi historiarum Epitome
15.˙Biblia in folio, régi ez is A levelet kiadta Szilágyi Sándor, PEIL 1875. 776. hasáb, majd Rákóczi Zsigmondról szóló monográfiája jegyzeteiben: Szilágyi 1886. 14. E jegyzék tételei közül csak néhány szerepel az 1660 körüli katalógusban is, ezért a katalógus után, az egyéb forrásból azonosított könyvek leírásakor az e levélben említett többit is megismételtük.