KtF III. 49. Dobai Székely András 1666. szeptember 2. Libri Andr(eae) Székely de Doba 1666 Series librorum
(1) 1.˙˙Veckerus
(2) 2.˙˙Molnar Dictionarium
(3) 3.˙˙Vergilius
(4) 4.˙˙Laurentius Valla
(5) 5.˙˙Julius Caesar
(6) 6.˙˙Ovidii Metamorphoses
(7) 7.˙˙Sallustius
(8) 8.˙˙Dieterici Catech(ismus)
(9) 9.˙˙Ejusdem Rhetorica
(10) 10.˙˙Novum Testam(entum) Latinum
(11) 11.˙˙Senecae omnia Opera
(12) 12.˙˙Seneca Christianus
(13) 13.˙˙Justinianus
(14) 14.˙˙Reusneri Hortus Historicus
(15) 15.˙˙Ep(isto)lae Erasmi Rot(terodami)
(16) 16.˙˙Ep(isto)lae Principum
(17) 17.˙˙Juvenalis
(18) 18.˙˙Martialis
(19) 19.˙˙Gerhardi Medita(ti)ones Lat(ine)
(20) 20.˙˙Germaniae descriptio
(21) 21.˙˙Cantionale Hung(aricum)
(22)˙˙Scripti
(23)˙˙Preces devotae
(24)˙˙Cicero hung(arice)
(25)˙˙Vade Mecum
(26)˙˙Corolla piae animae
(27)˙˙Geographia 2plex
(28)˙˙Phrases Sallustii
(29)˙˙Phrases Curtii
(30)˙˙Excerpta Authorum
(31)˙˙Paradies Gärtlein cum Thoma a Kempis Germ(anice) apud Sigismundum Uj Falusy Kívül: Anno 1666. die 2. septembris Dobai Székely András (1634 1713) birtokos falusi középnemes, Szepes megye nótáriusa, majd táblabéli főassessora könyveinek jegyzéke. Közölte Lancsák Gabriella: Dobai Székely András ismeretlen XVII. századi Cicero-fordítása. In: Acta Iuvenum 1984. l. Irók és művek a XVII XVIII. században. (Négy tanulmány a régi magyar irodalom köréből). Bp. 1984. 56 57. Említi Büky Béla: A Jankovich Miklós-féle katalógusgyűjtemény, mint ismeretlen, 1712 előtti régi magyar könyv- és variánsadatok forrása. Székesfehérvár, 1966. 7. Mai lelőhely: Székesfehérvár Megyei Könyvtár. MS 107. Bibliothecarium et collectonum rerum hungaricarum. Vol. l. 12557 1260. Jankovich-gyűjtemény. Mikrofilmen MTAK Mf A 4488/IV. Nr. 20. A tulajdonos életrajzának és fordítói munkásságának összefoglalását lásd Lancsák Gabriella idézett művében. E szerint Dobai Székely Késmárkon, Sárospatakon és Sopronban folytatott tanulmányok után erdélyi katonai szolgálatra készült. 1662-től állandó lakhelyül a család hunfalvi kúriáját választotta; a könyvjegyzék leírására feltehetően itt került sor. 1686-tól az eperjesi kollégium szolgálatában fáradozott könyveinek egy része az iskola retorikai osztályának tananyagáult szolgált. 1704-től nemesi felkelőként részt vett Rákóczi oldalán a szabadságharcban.