Statutum/választás english

X. A Társaság vezető szerveinek

és tisztségviselőinek megválasztása

19. §

A Társaság vezető szerveit és tisztségviselőit a Társaság Közgyűlése titkos szavazással választja meg a következő Közgyűlésig terjedő érvénnyel.

20. §

Az új vezetőségre és a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatot a Végrehajtó Bizottság terjeszti elő a Közgyűlésnek. A javaslat előkészítését a Végrehajtó Bizottság által legalább egy esztendővel a Közgyűlés előtt kiküldött Jelölő Bizottság végzi.

21. §

1. Az elnök, az alelnökök és a Számvizsgáló Bizottság tagjai egy alkalommal újraválaszthatók.

2. A főtitkár és főtitkárhelyettes, valamint a Végrehajtó Bizottság tagjai kétszer választhatók újra.

3. Az újra nem választott tisztségviselők, illetve a Végrehajtó Bizottság tagjai más funkcióra megválaszthatók.


az Alapszabály tartalomjegyzéke
Címlap