Statutum/cél
english

II. A Társaság célja és tevékenysége

2. §

A Társaság célja, hogy támogassa az 1. § (2) pontjában jelzett tudományágak területén folyó tudományos vagy közérdekű tevékenységet, segítse az ezekkel a tudományágakkal foglalkozó kutatók, oktatók és egyéb szakemberek együttműködését és munkáját.

3. §

A Társaság - céljának megvalósítása érdekében -

a) kapcsolatot tart a magyar filológiában érdekelt intézményekkel és azokkal a személyekkel, akik a jelzett tudományágak valamelyikével foglalkoznak

b) tudományos előadásokat, tanácskozásokat, konferenciákat rendez, és kongresszusokat tart

c) a magyarországi felsőoktatási intézmények, kutatóhelyek bevonásával közreműködik a jelzett tudományágakkal foglalkozó kutatók és oktatók munkásságának szakmai támogatásában

d) rendszeresen megjelenő kiadványokban ismerteti a működési körét érintő tudományágakban folyó nemzetközi munka eredményeit

e) tagja a FILLM-nek (Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes), és így csatlakozik a nemzetközi szervezetekhez.


az Alapszabály tartalomjegyzéke
Címlap