Az olvasmánytörténeti kutatásokról


A szegedi József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Irodalomtörténeti Tanszékén majdnem két évtizede kezdődtek el a Kárpát-medence XVI-XVIII. századi olvasási szokásait feltáró kutatások.

Ezek első lépéseként a korábbi nagyszámú publikációkban, és a történeti Magyarország levéltáraiban kellett mindazokat a forrásokat megkeresni, amelyek könyvekkel kapcsolatos információkat tartalmaznak. Elsősorban a legalább 5 kötetet felsoroló könyvjegyzékek módszeres összegyűjtésére vállalkoztak a munkában részt vevők: a tanszék munkatársai, hallgatói, és a JATE Központi Könyvtárban dolgozó kutatók.


A mintegy másfélezer összegyűjtött forrás - ezeknek legnagyobb része hagyatéki leltárakban, végrendeletekben összeírt jegyzék - bibliográfiai leírása a Könyvtártörténeti Füzetek címet viselő sorozatban történt meg. E kötetekben minden egyes inventáriumról részletes leírás található, amely tartalmazza az irattal, a tulajdonossal, valamint a jegyzékkel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.

A bibliográfiai összegzést a jegyzékek teljes szövegének publikálása követte, az Adattárakban.

A részletes mutatókkal ellátott kötetek megjelenése után válik lehetövé teljes könyvtárak rekonstrukciója, és bizonyos szempontú olvasmánytörténeti statisztikák elkészítése.

A források feldolgozása közben és mellett lehetővé és szükségessé vált az ebben a az időszakban készült magyarországi könyvjegyzékek tipológiájának elkészítése.

Folyamatosan jelennek meg a kötetek kiadása közben elkészült kisebb tanulmányok.


E-mail: Az olvasmánytörténeti Web gondozóinak
clio@libra.bibl.u-szeged.hu
Címlap
Különgyűjtemények
JGYTF Művelődéstörténeti Intézet